Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Ingatlanárverési hírdetmény Nyírbogdány Dózsa gy. u. 23, belterület 684 hrsz
  2. Árverési hirdetmény
  3. Vésztő község méhegészségügyi zárlat elrendelés
  4. Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem – Tiszaderzs-Tiszaszőlős (Cserőközi) Holt-Tisza fejlesztése” környezeti hatásvizsgálata
  5. Tulajdonjog bejegyzése

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve:Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Osztály:Kormányablak Osztály

Címe:5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Telefon:68414043

Ügyintéző

Ügyintéző neve:Kiss Tünde

Telefon:68414043

Eljáró hatóság

Neve:Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Címe:5900 Orosháza, Szabadság tér 3.

Kérelmező

Neve:Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Azonosító adatok

Ügyiratszám:BE-06/03/11055-4/202

Iktatási szám:BE-06/03/11055-4/202

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2022. September 23.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2022. October 09.

A hirdetmény tárgya:közigazgatási hatósági ügy

Kategória:Államigazgatási eljárás

Jogorvoslat

Jogorvoslat:közigazgatási per

Határideje: 2022. November 08.

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY
A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés a) pontja az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodása alapján, az Orosháza, 2022. év szeptember hónap 19. napján kelt
BE-06/03/11055-3/2022. ikt. sz. közigazgatási hatósági határozat hirdetmény útján történő közlését rendelem el.
A kifüggesztés napja: 2022. év szeptember hónap 23. nap
A közzététel napja: 2022. év szeptember hónap 23. nap
Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala.
Az ügy száma: BE-06/03/11055/2022.
Az ügy tárgya: közigazgatási hatósági ügy.
Az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme (székhelye):
Szabó János Zoltán
Érvényes állandó lakóhellyel nem rendelkezik
Érvényes tartózkodási hely: Orosháza, Csabai u. 6.
Figyelemfelhívás
A közigazgatási igazgatási hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Kormányablak Osztályán (5900 Orosháza, Szabadság tér 3.) ügyfélfogadási időben (Hétfő: 7:00-17:00, Kedd: 8:00-16:00, Szerda: 8.00-16:00, Csütörtök: 8:00-18:00, Péntek: 8:00-14:00) átveheti.
A hirdetmény útján közölt közigazgatási hatósági határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni.
A határozat hirdetményi úton történő közlés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 88. § (1) bekezdés a) pontján alapul megfelelve a (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Orosháza, 2022. szeptember 22.


Lustyikné dr. Papp Anikó
járási hivatalvezető nevében és megbízásábólKiss Tünde
ügyintéző