Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Föld adatrendezés - 120 évnél régebben születettek - Mezőtúr hrsz: 728/26, 728/29
  2. Föld adatrendezés - 120 évnél régebben születettek - Mezőtúr hrsz: 11489/2
  3. Föld adatrendezés - 120 évnél régebben születettek - Tompa hrsz: 0282/5
  4. A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésére vonatkozik 120 évnél régebben született személy esetén (Foktftv.22§)
  5. A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésére vonatkozik 120 évnél régebben született személy esetén (Foktftv.22§)

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve:Békés Vármegyei Kormányhivatal

Címe:5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2..

Telefon:66622000

Ügyintéző

Ügyintéző neve:Hajkó Gábor

Telefon:66528130

Eljáró hatóság

Neve:Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.

Címe:5600 Békéscsaba, Szent István tér 18..

Kérelmező

Neve:Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.

Azonosító adatok

Ügyiratszám:12.017/2023.

Iktatási szám:12.017-3/2023.

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2023. January 25.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2023. February 08.

A hirdetmény tárgya:Mezőhegyes, külterület 0538/13, 0536/10, 0536/11, 0536/12, 0536/13 és a Tótkomlós, külterület 077/22 (megosztás után: 077/49 és 077/50) hrsz.-ú ingatlanokat érintő időleges más célú hasznosítása.

Kategória:Államigazgatási eljárás

Cimke: határozat hirdetmény

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY
A Békés Vármegyei Kormányhivatal a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott okból, miszerint az e törvény hatálya alá tartozó, jelentős számú ügyfelet érintő eljárásokban az ingatlanügyi hatóság, valamint a talajvédelmi hatóság a döntését hirdetményi úton közli. Jelentős számú ügyfelet érint az eljárás, ha több mint harminc ügyfél érintett az eljárás megindításakor, a Békéscsaba, 2023. év január hó 24. napján kelt 12.017-2/2023. ikt. sz. közigazgatási hatósági határozat hirdetmény útján történő közlését rendelem el.
A kifüggesztés napja: 2023. év január hónap 25. nap
A közzététel napja: 2023. év január hónap 25. nap
Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal.
Az ügy száma: 12.017/2023. ikt. sz.
Az ügy tárgya: Mezőhegyes, külterület 0538/13, 0536/10, 0536/11, 0536/12, 0536/13 és a Tótkomlós, külterület 077/22 (megosztás után: 077/49 és 077/50) hrsz.-ú ingatlanokat érintő időleges más célú hasznosítása eredeti állapot helyreállítása elfogadása.
Az ügyfél neve és ismert székhelye: Vermilion Hungary Battonya-dél Koncessziós Kft. – 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Figyelemfelhívás.
A közigazgatási hatósági végzést az ügyben eljáró hatóság a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott okból, miszerint az e törvény hatálya alá tartozó, jelentős számú ügyfelet érintő eljárásokban az ingatlanügyi hatóság, valamint a talajvédelmi hatóság a döntését hirdetményi úton közli. Jelentős számú ügyfelet érint az eljárás, ha több mint harminc ügyfél érintett az eljárás megindításakor, ezért az a Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 5600 Békéscsaba, Szent István tér 18. szám alatti címén ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, szerda, csütörtök és péntek: 8-12 óráig) megtekinthető.
A hirdetmény útján közölt közigazgatási hatósági határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni.
A végzés hirdetményi úton történő közlés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontján, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1/A. § (2) bekezdésén alapul, megfelelve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 88. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt tartalmi követelményeknek.