Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Makó hrsz.: 20922
  2. Adás-vétel - Makó hrsz.: 0146/92
  3. Adás-vétel - Makó hrsz.: 0635/35
  4. Adás-vétel - Budapest 16. ker. hrsz.: 0118752/38
  5. Balotaszállás 086/46 hrsz-ú ingatlan árverési hirdetmény

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve:Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Címe:5900 Orosháza, Szabadság tér 3..

Telefon:68414043

Ügyintéző

Ügyintéző neve:Kiss Tünde

Telefon:68414043

Eljáró hatóság

Neve:Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Címe:5900 Orosháza, Szabadság tér 3..

Kérelmező

Neve:Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Azonosító adatok

Ügyiratszám:BE-06/03/1135-2/2023

Iktatási szám:BE-06/03/1136/2023.

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2023. January 26.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2023. February 09.

A hirdetmény tárgya:Hirdetény

Kategória:Államigazgatási eljárás

Jogorvoslat

Jogorvoslat:közigazgatási per

Határideje: 2023. March 11.

Törzsszöveg

HIRDETMÉNY
A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés a) pontja az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodása alapján, az Orosháza, 2022. év december hónap 20. napján kelt BE-06/03/17851-3/2022. ikt. sz. közigazgatási hatósági határozat hirdetmény útján történő közlését rendelem el.
A kifüggesztés napja: 2023. év január hónap 26. nap
A közzététel napja: 2023. év január hónap 26. nap
Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala.
Az ügy száma: BE-06/03/1136/2023.
Az ügy tárgya: közigazgatási hatósági ügy.
Az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme (székhelye):
Nagy János Kálmánné
Állandó lakóhelye: 5905 Orosháza, Szilágyi E. u. 57.
Érvényes tartózkodási hellyel nem rendelkezik.
Figyelemfelhívás
A közigazgatási igazgatási hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Kormányablak Osztályán (5900 Orosháza, Szabadság tér 3.) ügyfélfogadási időben (Hétfő: 7:00-17:00, Kedd: 8:00-16:00, Szerda: 8.00-16:00, Csütörtök: 8:00-18:00, Péntek: 8:00-14:00) átveheti.
A hirdetmény útján közölt közigazgatási hatósági határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni.
A határozat hirdetményi úton történő közlés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 88. § (1) bekezdés a) pontján alapul megfelelve a (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Orosháza, időbélyegző szerint


Lustyikné dr. Papp Anikó
járási hivatalvezető nevében és megbízásából

Kiss Tünde
ügyintéző