Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Föld adatrendezés - 120 évnél régebben születettek - Sitke hrsz: 1579, 1580, 1581, 1586, 1587, 1588
  2. Föld adatrendezés - 120 évnél régebben születettek - Bejcgyertyános hrsz: 080/10
  3. Föld adatrendezés - 120 évnél régebben születettek - Hosszúpereszteg hrsz: 0399/12
  4. Közlemény légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyéről
  5. Közlemény gólyafészek áthelyezési engedélyről

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

AZ ELÕVÁSÁRLÁSI ÉS ELÕHASZONBÉRLETI JOG GYAKORLÁSA ÉRDEKÉBEN AZ ADáS-VÉTELI ÉS A HASZONBÉRLETI SZERZÕDÉS KÖZLÉSÉRE

Forrásintézmény

Neve:Garabonci Közös Önkormányzati Hivatal

Címe:8747 Garabonc, Fő út 16.

Telefon:93389201

Azonosító adatok

Ügyiratszám:ORO/41/2023

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2023. January 30.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2023. March 31.

Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat:Garabonci Közös Önkormányzati Hivatal Orosztonyi Ügyfélszolgálati Irodája

A hirdetmény tárgya:
Adás-vétel - Orosztony hrsz.: 1928/1 hrsz
Adás-vétel - Orosztony hrsz.: 1927 hrsz
Adás-vétel - Orosztony hrsz.: 1770 hrsz

Kategória:Föld

Földrészlet adatai

A szerződés föld adás-vételére vonatkozik.

Település:Orosztony

Helyrajzi szám:1928/1 hrsz

Vételár:166.666Ft

Terület:3011 m2

Művelési ág:a. gyümölcsös és gazdasági épület, b. rét c. kert

Tulajdoni hányad:1/1

Földrészlet adatai

A szerződés föld adás-vételére vonatkozik.

Település:Orosztony

Helyrajzi szám:1927 hrsz

Vételár:166.666 Ft

Terület:3221 m2

Művelési ág:a. szőlő b. kert

Tulajdoni hányad:1/1

Földrészlet adatai

A szerződés föld adás-vételére vonatkozik.

Település:Orosztony

Helyrajzi szám:1770 hrsz

Vételár:166.666 Ft

Terület:150 m2

Művelési ág:rét

Tulajdoni hányad:1/1

Csatolmányok:

T_th_Kiss_ad_sv_teli_szerz_d_s_SKM_C224e23013016090.pdf