Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: zártkert 20371
  2. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: 0117/2
  3. Adás-vétel - Nyíregyháza hrsz.: 20374
  4. Adás-vétel - Véménd hrsz.: 0171/1
  5. Adás-vétel - Márokföld hrsz.: 013

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve:Győr Megyei Jogú Város PH. Építéshatósági Osztály

Címe:9021 Győr, Czuczor G. utca 38.

Telefon:0696500339

Fax:0696500329

Ügyintéző

Ügyintéző neve:Nits Mária

Telefon:0696500339

Fax:0696500329

Eljáró hatóság

Neve:Győr Megyei Jogú Város PH. Építéshatósági Osztály

Címe:9021 Győr, Czuczor G. utca 38.

Azonosító adatok

Ügyiratszám:67.122-4/2010.

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2010. August 06.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 9650. March 29.

Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat:Okmányiroda Győr, Czuczor G. u. 40 és Árpád u. 36. sz. alatti hirdetőtáblákon.

A hirdetmény tárgya:Anyagtároló siló építmény és níitott fedett tárolóval bővített porta épület használatb av ételi engedélye.

Kategória:Államigazgatási eljárás

Cimke: engedély használatbavételi

Jogorvoslat

Jogorvoslat:fellebbezés

Határideje: 2010. August 23.

Törzsszöveg

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény.(Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság döntést hozott:

Döntés száma: 67122-4/2010.
Döntés tárgya: Anyagtároló siló építmény és nyitott fedett tárolóval bővített porta épület használatbavételi engedélye Győr, Mandulafa sor 3. 5387/70 hrsz.
Kérelmező: PolyOne Magyarország Kft. Győr, Mandulafa sor 3.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából Építéshatósági Osztály
A kifüggesztés napja: 2010. augusztus 6.

Az ügyfél jogaival felruházott környezetvédelmi érdekvédelmi és társadalmi szervezetek, a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály Győr, Czuczor G. u. 38. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:

hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30

A döntés ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalhoz címzett, de a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 30.000,- Ft-os eljárási illeték, illetve a másodfokú eljárásban szakhatóságként részt vevő Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség számára 4250,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolásával lehet benyújtani.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtása kizárt.