Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott  közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu  e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Föld adatrendezés - 120 évnél régebben születettek - Mezőtúr hrsz: 728/26, 728/29
  2. Föld adatrendezés - 120 évnél régebben születettek - Mezőtúr hrsz: 11489/2
  3. Föld adatrendezés - 120 évnél régebben születettek - Tompa hrsz: 0282/5
  4. A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésére vonatkozik 120 évnél régebben született személy esetén (Foktftv.22§)
  5. A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezésére vonatkozik 120 évnél régebben született személy esetén (Foktftv.22§)

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve:Szeged M.J.V. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

Osztály:Közlekedési Osztály

Címe:6724 Szeged, Huszár utca 1.

Telefon:0662564364

Fax:0662564469

Ügyintéző

Ügyintéző neve:Ambrus Vilma

Telefon:0662564494

Fax:0662564469

Eljáró hatóság

Neve:Szeged M.J.V. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

Címe:6724 Szeged, Huszár utca 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám:39406-1/2011

Iktatási szám:39406-1/2011

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2011. July 27.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2077. August 11.

Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat:6724 Szeged, Huszár u. 1.; 6758 Röszke, Felszabadulás u. 82.

A hirdetmény tárgya:EZH-492 frsz-ú gépjármű forgalomból vlaó kivonása

Kategória:Közlekedés, hírközlés

Cimke: kivonása forgalomból gépjármű

Jogorvoslat

Jogorvoslat:fellebbezés

Határideje: 2011. August 26.

Törzsszöveg

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Okmányiroda#HIRDETMÉNYE#Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője nevében a Polgármesteri Hivatal Okmányirodája a(z) EZH-492 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból kivonása tárgyában indult eljárás során a 2011.06.09. napján kelt 39406-1/2011. számú határozatával döntést hozott és annak kézbesítése meghiúsult. Az ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: CONTI-RENTAL Kft., 6758 Röszke, I. körzet Tanya 16. A döntést az ügyfél vagy meghatalmazottja átveheti ügyfélfogadási időben (Hétfő, Kedd: 8.00-15.00 óráig, Szerda: 12.00-17.00 óráig, Péntek: 8.00-12.00 óráig) Szeged M.J.V. Polgármesteri Hivatal Okmányiroda (Szeged, Huszár u. 1.) Közlekedési Osztályán Ambrus Vilma ügyintézőnél. A döntést a kifüggesztés napját követő 15. napon közöltnek tekintjük. A döntés ellen a közlés napjától számított 15 napon belül a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájánál 5.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezést lehet benyújtani. A hirdetményi úton történő közlés a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 80.§ (1) bekezdés b) pontján alapul.#Szeged, 2011.07.21.#Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző megbízásából#Dr. Kaprinayné dr. Rádi Gizella irodavezető