Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Hirdetményét itt tudja beküldeni!

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  hirdetmeny@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Lejáró hirdetmények

  1. Tiszakécske: külterület 0279/33. hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  2. Ágasegyháza külterület 060/14 hrsz. - Hiányos adatú érdekelt
  3. Ladánybene, külterület 020/5 - hiányos adatú érdekelt
  4. Ágasegyháza külterület 069/31 és 069/64 hrsz - Hiányos adatú érdekelt
  5. Szentkirály külterület 0233/20 hrsz - Hiányos adatú érdekelt

Tovább »

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ

Forrásintézmény

Neve: Városi Polgármesteri Hivatal

Osztály: okmányiroda

Címe: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35..

Telefon: 0632460155

Fax: 0632460918

E-mail cím: okmanyiroda[kukac]paszto.hu

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Dr. Foglicsek Ákos

Telefon: 0632460155

Fax: 0632460918

Eljáró hatóság

Neve: Pásztó Városi Önkormányzat címzetes főjegyzője

Címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35..

Kérelmező

Neve: Juhász Péter József

Azonosító adatok

Iktatási szám: 2435-3/2012.

magyarorszag.hu portálon való közzététel idõpontja: 2012. December 06.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 3012. December 27.

Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat: Polgármesteri Hivatal Pásztó

A hirdetmény tárgya: Juhász Péter József járműigazgatási ügye

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: gépjármű

Törzsszöveg

Juhász Péter József 3068 Mátraszőlős, Aranyeső utca 9. szám alatti lakos (jogi személy) DLZ204 forgalmi rendszámú járművel kapcsolatos járműigazgatási ügyében hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

Kifüggesztés napja: 2012. december 6.
Eljáró hatóság megnevezése: Pásztó Városi Önkormányzat címzetes főjegyzője
Az ügy száma: 2435-2 /2012.
Az ügy tárgya: Juhász Péter József járműigazgatási ügye

Az ismeretlen helyre költözött ügyfél neve: Juhász Péter József
Utolsó ismert lakcíme (székhelye): 3068 Mátraszőlős, Aranyeső utca 9.

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése Juhász Péter József tekintetében meghiúsult, ezért a nevezett személy vagy meghatalmazottja a döntést Pásztó Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának 20/A. számú helyiségében átveheti.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.


I n d o k o l á s


Juhász Péter József 3068 Mátraszőlős, Aranyeső utca 9. szám alatti lakos (jogi személy) DLZ204 forgalmi rendszámú járművel kapcsolatos járműigazgatási ügyében a(z) 2435-2 /2012. számú döntést. Juhász Péter József részére a hatóság által ismert címre küldött döntést a posta „a címzett ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel kézbesítette vissza. A döntés kézbesíthetősége érdekében megkerestem nevezett ügyfél tekintetében a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, de az nem járt eredménnyel.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 80. § (1) bekezdés a./ pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött és a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

A hatáskörömet a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 5. § (1) bekezdés h.) pontja, illetékességemet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 1.(3) bekezdése állapítja meg.